Wyszukiwanie zaawansowane

Znaleziono 0 wyniki. Pokaż wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Investment Trust Plans to Prioritize Sustainability and Decarbonization

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 listopada, 2023
0

An investment trust in the UK is set to propose significant changes to its investment strategy, with a focus on incorporating sustainability and decarbonization efforts in its portfolio. The trust aims to make sustainability „central” to its investment proposition in order to enhance its environmental credentials and attract more investors.

The trust plans to obtain the „sustainable improver” label once the Financial Conduct Authority’s Sustainable Disclosure Regulation (SDR) system is implemented. This designation will allow the trust to benefit from the anticipated „Green Premium” and take advantage of pricing discrepancies. By highlighting its active asset management capabilities and sustainability resources, the trust aims to differentiate itself in the market and achieve higher overall returns.

Currently trading at a 31.3% discount to its net asset value, the trust has demonstrated strong performance in the market, achieving a remarkable return of 41.3% over the past three years compared to the IT Property-UK Commercial average of 7.5%.

The trust recognizes the urgent need to reduce carbon emissions from the real estate sector, which is responsible for approximately 40% of global energy-related carbon emissions. With many buildings expected to remain in use until 2050, investors are increasingly concerned about the need for sustainable upgrades. The trust believes that these concerns can impact asset valuations in the market, resulting in potential mispricing.

Research conducted in partnership with Property Market Analysis indicates that there is currently a London office „green premium” of around 20%. This premium is the result of higher rent and lower yield. Additionally, the research suggests that regional offices could experience an 8% green premium, potentially matching that of London as sustainability gains more prominence and regulations become more effective.

In addition to the changes in investment strategy, the trust also plans to modify the fee structure for its investment manager. The management fee may increase or decrease by five basis points depending on the achievement of sustainability and income-related key performance indicators (KPIs). Furthermore, the proposed modifications to the investment management agreement will prevent the trust from terminating the agreement for at least two years following the implementation of the proposed changes.

With these transformative proposals, the trust aims to position itself as a leader in sustainable investing, offering investors the opportunity to align their financial goals with their environmental values. By emphasizing sustainability improvement and decarbonization, the trust seeks to drive positive change in the real estate sector while delivering attractive returns for its stakeholders.

Najważniejsze pytania (FAQ)

1. Jakie zmiany są proponowane przez trust inwestycyjny?
Trust inwestycyjny proponuje zmiany w swojej strategii inwestycyjnej, których celem jest priorytetyzowanie działań związanych z zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją.

2. Kiedy będą głosowane proponowane zmiany?
Proponowane zmiany będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 15 grudnia.

3. Jaki jest cel uzyskania etykiety „sustainable improver”?
Trust ma na celu uzyskanie etykiety „sustainable improver”, aby wykorzystać nadchodzący system regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i „osiągnąć Green Premium oraz skorzystać na błędach w wycenie”.

4. Jak trust planuje wyróżnić się na rynku?
Trust planuje wyróżnić się, pokazując swoje zdolności do aktywnego zarządzania aktywami oraz konkretne zasoby związane z zrównoważonym rozwojem.

5. Jakie jest obecne zniżkowe notowanie trustu?
Według Stowarzyszenia Spółek Inwestycyjnych, trust notuje obecnie zniżkowe notowanie na poziomie 31,3% w stosunku do wartości netto jego aktywów.

6. Jakie jest znaczenie „green premium”?
Termin „green premium” odnosi się do potencjalnego wzrostu wyceny zrównoważonych aktywów na rynku, który może być wynikiem wyższej opłaty czynszowej i niższego dochodu z inwestycji.

7. Jak zostanie zmodyfikowana struktura opłat?
Struktura opłat dla menedżera inwestycji zostanie zmodyfikowana na podstawie osiągnięcia kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju i związanych z dochodami (KPI). Opłata za zarządzanie może wzrosnąć lub spaść o pięć punktów bazowych.

8. Czy trust może natychmiast zakończyć swoją umowę z menedżerem inwestycji?
Nie, proponowane zmiany uniemożliwią trustowi zakończenie umowy z menedżerem inwestycji przez co najmniej dwa lata po wprowadzeniu proponowanych zmian.

    Porównaj oferty