Wyszukiwanie zaawansowane

Znaleziono 0 wyniki. Pokaż wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Historia dywidend i potencjał dywidendowy funduszu CBRE Clarion Global Real Estate Income

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 19 września, 2023
0

CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR) niedawno ogłosił dywidendę w wysokości 0,06 USD na akcję, która będzie wypłacana 29 września 2023 roku. W oczekiwaniu na tę wypłatę, ważne jest, aby przeanalizować historię dywidendy, stopę dywidendy oraz wskaźniki wzrostu funduszu, aby ocenić jego zrównoważenie.

CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund to zdywersyfikowana, zamknięta spółka inwestycyjna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym celem jest generowanie wysokich bieżących dochodów, przy drugorzędnej celu realizacji wzrostu kapitału. Fundusz głównie inwestuje w papiery wartościowe związane z nieruchomościami generującymi dochód w rozwiniętych rynkach w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

IGR ma ustabilizowaną historię wypłat dywidend od 2009 roku, wypłacając je co miesiąc. W wykresie przedstawione są roczne wypłaty dywidendy na akcję, co pokazuje stabilność wypłat przez lata.

Z 12-miesięczną stopą dywidendy i 12-miesięczną prognozą stopy dywidendy wynoszącą 14,81%, IGR jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących dochodów. Jego stopa dywidendy, zbliżona do maksymalnego poziomu w ciągu ostatnich 10 lat, wyprzedza większość konkurencji na globalnym rynku zarządzania aktywami. W ciągu ostatnich trzech lat roczny wskaźnik wzrostu dywidendy IGR wynosił 2,20%, a przez pięć lat spadł do 0,90%. Osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji (yield on cost) dla akcji IGR wynosi około 15,36% w przeciagu ostatnich 5 lat.

Aby ocenić zrównoważenie dywidendy, należy zbadać wskaźnik wypłaty dywidendy i rentowność. Wysoki wskaźnik wypłaty dywidendy wskazuje na to, jaką część zysków jest wypłacana jako dywidenda. Na dzień 30 czerwca 2023 r., wskaźnik wypłaty dywidendy IGR wynosił 0,00, co sugeruje, że firma zachowuje znaczną część swoich zysków.

Jednak niski ranking rentowności IGR wynoszący 2 na 10 budzi obawy co do długoterminowego zrównoważenia jego dywidendy. Firma odnotowała zysk netto tylko w trzech spośród ostatnich dziesięciu lat.

Pod względem perspektyw wzrostu, IGR ma ranking wzrostu wynoszący 2 na 10, co wskazuje na słaby potencjał wzrostu. Może to potencjalnie wpłynąć na zrównoważenie przyszłych wypłat dywidendy.

Podczas gdy imponująca stopa dywidendy IGR oraz stabilna historia wypłat mogą być zachęcające, inwestorzy powinni dokładnie rozważyć wskaźnik wypłaty dywidendy, rentowność oraz perspektywy wzrostu przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Porównaj oferty